Publikujemy dla was

artykuły i informacje 24 na dobę
Blog

Psychologia terroryzmu. Studium przypadku na studiach wyższych

Terroryzm nie jest zjawiskiem powstałym na przestrzeni kilku ostatnich lat ani też nie jest wyłącznie związany z radykalnym islamem. Terroryzm istnieje niemal od zawsze, zmienia się jedynie jego zasięg oraz brutalność. W celu przeciwdziałania temu zjawisku wykorzystuje się obecnie wszelkie możliwe narzędzia oraz różne dziedziny nauk. Jedną z nich jest psychologia, będąca podstawą nowej specjalności studiów wyższych – Psychoterroryzmu.

Psychologiczna sfera terroryzmu

Dogłębne poznanie zjawiska terroryzmu i przygotowanie odpowiednich mechanizmów pozwalających na szybkie rozpoznanie niebezpieczeństwa może w dużym stopniu przyczynić się do zminimalizowania skutków zamachu terrorystycznego, a nawet do jego udaremnienia. Studia licencjackie Psychoterroryzm w warszawskiej Uczelni Techniczno-handlowej im. Heleny Chodkowskiej (UTH) mają za zadanie przygotować w praktyczny sposób specjalistów ds. terroryzmu do skutecznej walki i zapobiegania wszelkim przejawom międzynarodowego terroryzmu.

Studia licencjackie Psychoterroryzm w UTH

Psychologia to nauka badająca przede wszystkim mechanizmy i prawa rządzące psychiczną sferą człowieka, a także oddziaływanie zjawisk psychicznych na stosunki międzyludzkie. Wszelkie działania terrorystyczne mają silne podłoże psychologiczne, dotyczące zwłaszcza sfery emocjonalnej. Innowacyjne i jedne z pierwszych w Polsce studia licencjackie Psychoterroryzm pozwolą studentom zgłębić związki istniejące pomiędzy terroryzmem a ekstremizmem, poznać zewnętrzne oraz wewnętrzne motywy przeprowadzania aktów terrorystycznych, a także zbadać psychologiczne etapy terroryzmu. Takie umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom UTH w przyszłości skutecznie przeciwdziałać międzynarodowemu terroryzmowi oraz udaremniać wszelkie próby przeprowadzenia aktów terroru.

Narzędzia i techniki zwalczania terroryzmu

Psychologiczny charakter studiów licencjackich o specjalności Psychoterroryzm ma przede wszystkim zapewnić przyszłym specjalistom z tej dziedziny niezbędne narzędzia oraz techniki psychologiczne pozwalające na skuteczne wykrywanie zagrożeń, ulepszanie mechanizmów związanych z podejmowaniem często trudnych decyzji, a także utrudnianie działalności terrorystycznej w różnych sferach międzynarodowej społeczności.

Z uwagi na coraz większą eskalację działań terrorystycznych oraz nieobliczalność poczynań zamachowców, walka z tym zjawiskiem z roku na rok staje się coraz trudniejsza. Brakuje również specjalistów wyposażonych w odpowiednią wiedze oraz umiejętności, którzy mogliby podjąć skuteczną walkę z globalnym terroryzmem. Studia licencjackie Psychoterroryzm to odpowiedź szkolnictwa wyższego na braki personalne w tej sferze oraz reakcja na bardzo dynamiczny rozwój terroryzmu, który, wcześniej czy później, dotrze również do Polski.

Specjalność Psychoterroryzm przygotowuje absolwentów do pracy m.in. w państwowych instytucjach zajmujących się profilaktyką oraz zwalczaniem terroryzmu.

Powiązane artykuły
Blog

Metody wzmacniania gruntów podczas prac budowlanych i ich charakterystyka

Różnego rodzaju prace budowlane, zwłaszcza te zakładające wykopy w gruncie,…
Blog

Polska norma PN-85 B-02179 – co to jest i jakie jest jej znaczenie w prowadzeniu prac budowlanych.

Drgania i wibracje pojawiające się podczas prac budowlanych mają ogromne…
Blog

Zalety posiadania znaków firmowych

Prawdopodobnie każdy, widząc charakterystyczny znaczek “ptaszka” czy nadgryzione jabłuszko jest…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.