Publikujemy dla was

artykuły i informacje 24 na dobę
Blog

Tłumaczenie o wartości urzędowej

Otrzymanie pisma lub dokumentu napisanych w języku obcym w obecnych czasach zdarza się coraz częściej. Dotyczy to w szczególności firm lub osób, prowadzących działalność zarobkową poza granicami naszego kraju, lub też współpracujących z podmiotami zagranicznymi. Inną sytuacją są z kolei wydane za granicą dokumenty poświadczające stan cywilny danej osoby, np. akt ślubu udzielonego w innym kraju, czy też świadectwo urodzenia.

Tłumaczenie przysięgłe niezbędne do wykorzystania dokumentu

O ile zrozumienie przez osobę posiadającą dany dokument jego treści nie sprawia zazwyczaj większego kłopotu, o tyle chęć załatwienia dowolnej sprawy urzędowej w Polsce przy jego wykorzystaniu wiążę się już z koniecznością dokonania pisemnego przetłumaczenia. Co szczególnie istotne nie chodzi tutaj jedynie o przełożenie treści danego dokumentu na język polski przez dowolną osobę.

Tłumacz przysięgły języka czeskiego

W obrocie urzędowym wymagane jest bowiem posługiwanie się tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, który nadaje takiego dokumentowi specyficzną formę. W tym zakresie tłumaczenia przysięgłe często mają formę zbliżoną do aktów notarialnych, stąd też porównanie tłumacza przysięgłego do notariusza jest jak najbardziej uzasadnione.

Tłumacz przysięgły, jako zawód zaufania publicznego znajdujący się pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości, ma za zadanie swoim autorytetem zaświadczać, iż przekład dokumentu z języka obcego jest zgodny z treścią oryginału, co poświadcza na tłumaczeniu swoją pieczęcią z imieniem i nazwiskiem.

Tłumaczenia przysięgłe na co dzień

Jak już wspominane było na wstępie niniejszego tekstu, wykorzystanie przetłumaczonego na język polski dokumentu zagranicznego w codziennym życiu ma zastosowanie najczęściej w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy załatwiania spraw związanych ze stanem cywilnym i sprawami obywatelskimi, a więc np. przygotowywania formalności do zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem, czy też do nadania obywatelstwa dla dziecka urodzonego za granicą.

Inną, powszechnie spotykaną sytuacją związaną z wykorzystywaniem tłumaczeń przysięgłych jest rejestrowanie samochodu zakupionego za granicą. Do dopełnienia tej formalności niezbędne jest bowiem przedłożenie dowodu rejestracyjnego takiego auta wraz z tłumaczeniem przysięgłym jego treści. W obecnych uregulowaniach prawnych bez spełnienia tego warunku nie ma możliwości dokonania rejestracji takiego auta.

Tłumaczenia przysięgłe znajdują swoje zastosowanie także w firmach, np. przy zawieraniu kontraktów z zagranicznymi firmami, gdy treść umowy przedkładana jest dla jej stron w dwóch językach, a zgodność zapisów obu wersji poświadczana jest właśnie przez pieczęć tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły języka czeskiego także niezbędny

Co szczególnie istotne regulacje związane z posługiwaniem się przetłumaczonymi dokumentami zagranicznymi dotyczy dokumentów z każdego kraju świata, w tym także z państw o języku bardzo zbliżonym do polskiego. Nie powinno więc nikogo dziwić, że na rynku tłumaczeń sporo pracy ma zarówno każdy tłumacz języków popularnych – angielskiego, niemieckiego, czy też francuskiego – jak i tłumacz przysięgły języka czeskiego.

Warto zauważyć, że w dobie postępującej globalizacji i otwartych granic w Europie rola tłumaczy przysięgłych będzie w dalszym ciągu rosła, gdyż coraz większa będzie ilość dokumentów wystawionych w języki obcym, jakie będą funkcjonowały w polskim obiegu prawnym.

Powiązane artykuły
Blog

Metody wzmacniania gruntów podczas prac budowlanych i ich charakterystyka

Różnego rodzaju prace budowlane, zwłaszcza te zakładające wykopy w gruncie,…
Blog

Polska norma PN-85 B-02179 – co to jest i jakie jest jej znaczenie w prowadzeniu prac budowlanych.

Drgania i wibracje pojawiające się podczas prac budowlanych mają ogromne…
Blog

Zalety posiadania znaków firmowych

Prawdopodobnie każdy, widząc charakterystyczny znaczek “ptaszka” czy nadgryzione jabłuszko jest…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.