Publikujemy dla was

artykuły i informacje 24 na dobę

Dzisiejsze czasy niosą coraz to więcej obowiązków związanych z eksploatowaniem dóbr materialnych. To nie tylko podatki uiszczane do Skarbu Państwa, to także wszelkiego rodzaju opłaty związane z wynajmowaniem i użytkowaniem mieszkań.

Nawet jeżeli przysługują z tych tytułów ulgi, nie każdego stać na takie zobowiązania. Dlatego każdy stara się znaleźć możliwie najbardziej zadowalające rozwiązanie – zwłaszcza w przypadku mieszkań, co do których można nabyć prawo własności.

Kiedy mieszkanie przechodzi na własność?

Jednym ze sposobów jest zasiedzenie. Nabywa się wtedy prawo własnościowe, ponieważ użytkowało się i opłacało czynsz przez długie lata, jakby się było faktycznym właścicielem. Lokatorzy wprowadzali także indywidualne modyfikacje, przeprowadzali remonty, wymieniali wyposażenie, itp. Są to najbardziej ogólne okoliczności, kiedy mieszkanie przechodzi na własność.

Jakiego rodzaju prawa nabywa się w związku z tym faktem?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wyjaśnić co to mieszkanie własnościowe. To takie, w którym posiada się prawo zarówno do niego, samego jak i do gruntu, na którym się znajduje. Dzięki temu w przypadku jakichkolwiek trudności albo nieszczęśliwych wypadków, można je odsprzedać i czerpać z tego faktu zysk. Oznacza to także, że nie posiada się jedynie praw do jego użytkowania, ale też do faktycznego nim rozporządzania, choć niektóre obowiązki wciąż pozostają uregulowane i spoczywają na odpowiednim organie państwowym.

Potrzebne dokumenty własności

W przypadku dokumentów formalnych koniecznych do dalszego postępowania, chodzi przede wszystkim o wszelkiego rodzaju odpisy z ksiąg wieczystych, a także informacje zawarte w urzędach związanych z rejestracją nieruchomości.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, konieczne są również różnego rodzaju umowy cywilnoprawne przenoszące własność nieruchomości. Wszelkiego rodzaju postanowienia i wyroki sądowe, np. wyrok ustalający prawo do nieruchomości (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie, odrębną własność lokalu). Decyzje organów administracji publicznej, np. akt własności ziemi albo akt nadania ziemi.

Ich pełna lista i konieczne odpisy związane są z sytuacją, w jakiej znajduje się osoba pragnąca uzyskać prawo własności. Najlepiej skontaktować się odpowiednim organem, który zapozna się ze sprawą i doradzi, których dokumentów potrzeba. W ten sposób nie dojdzie do nieporozumień oraz konfliktów z administracją, a sam proces ulegnie znacznemu przyspieszeniu.

Należy upewnić się, że wszelkie decyzje zostaną zarejestrowane w odpowiednich urzędach, nabierając mocy prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *