Pożar, którego można uniknąć dzięki instrukcjom bezpieczeństwa pożarowego

Pożary występują powszechnie. Stanowią zagrożenie, z którym trzeba liczyć się w każdego typu obiekcie, zarówno w domu mieszkalnym, jak i w  budynku biurowym lub przemysłowym. Istotą ryzyka związanego z pożarami jest ich nieprzewidywalność co do czasu, w którym mogą wystąpić.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Lepiej zapobiegać, niż gasić

Brak możliwości prognozowania bezpośredniego momentu wybuchu pożaru nie oznacza jednak, że nie można przewidzieć czynników, które mogą do niego doprowadzić, tak aby zawczasu je zminimalizować. Ryzyko pożarowe bowiem jest tym większe, im mniej czasu i uwagi poświęca się na jego ograniczenie.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków powinno więc być t4wielokierunkowe. Oczywiście podstawą są odpowiednie rozmieszczone sprzęty do eliminacji ognia, takie jak gaśnice, hydranty wewnętrzne, koce gaśnicze i innego rodzaju urządzenia do bezpośredniego ugaszania. Od tego zależy możliwość sprawnego stłumienia zarzewia. Brak wyposażenia albo jego nieracjonalne rozmieszczenie oznacza brak możliwości reakcji w przypadku pożaru. Tym bardziej więc powinno zwrócić się dużą uwagę na ten element.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego – przewidywanie na wagę życia

Drugim filarem, na jakim stoi bezpieczeństwo pożarowe budynków, są dokumenty planistyczno-operacyjne na wypadek pożaru. Nawet najlepiej wyposażony w sprzęt gaśniczy obiekt musi posiadać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które określą w szczegółowy sposób zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.

Instrukcje tego typu zasadniczo dzieli się na dwa rodzaje. Pierwsze, mające charakter prewencyjny opisują krok po kroku miejsca, w których rozmieszczono sprzęt gaśniczy, wskazują drogi ewakuacji i postępowanie w sytuacjach zagrożenia, gdy pojawia się konieczność szybkiego opuszczenia budynku.

Z kolei drugi rodzaj instrukcji, noszący zazwyczaj miano operacyjnej, przewidziany jest na wypadek prowadzenia akcji gaśniczo-ratunkowej w sytuacji gdy pożar już zaistniał. Osoba dowodząca akcją dzięki takiemu dokumentowi w szybki sposób może zapoznać się z charakterystyką budynku, drogami ewakuacji, lokalizacją istotnych urządzeń (takich jak np. rozdzielnie prądu, główny zawór linii gazowej, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne), a także opisem wszelkich innych istotnych z punktu widzenia akcji czynników.

Oszczędność nie popłaca

Zabezpieczenie obiektu przed pożarem to jeden z podstawowych obowiązków jego administratora. Niestety, również i tutaj poszukiwane są pola do oszczędności, chociażby w postaci stosowanie przypadkowych instrukcji bezpieczeństwa, niedostosowanych do warunków danego obiektu i traktujących ten temat w sposób niewystarczający.

Jest to tym bardziej szokująca praktyka, iż od tego niepozornego dokumentu może zależeć życie i zdrowie osób, które w danym budynku przebywają.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.