Szykują się zmiany w obrocie gruntami rolnymi w Polsce, jednak trzeba na nie jeszcze trochę poczekać

W Polsce znajdują się duże zasoby użytków rolnych. Pod tym względem znajdujemy się w ścisłej czołówce państw europejskich. Dotychczas obrót gruntami rolnymi był dość ograniczony. Na szczęście resort rolnictwa poszedł po rozum do głowy i planuje nowelizację przepisów odnośnie obrotu użytkami rolnymi w naszym kraju.

Polska w europejskiej czołówce

Wśród państw Unii Europejskiej znajdujemy się na trzecim miejscu jeśli chodzi o zasoby użytków rolnych. Wyprzedzają nas jedynie Francuzi i Hiszpanie. Na podobnym poziomie posiadania gruntów rolnych co Polska jest również Wielka Brytania, Niemcy, Rumunia oraz Włochy. Jednak obrót ziemią w naszym kraju jest nada utrudniony. Cierpią na tym przede wszystkim małe firmy oraz gospodarstwa, a także osoby prywatne chcące kupić grunt pod zabudowę.

Polskie prawo rolne

Posiłkując się definicją prawa rolnego https://student.profinfo.pl/karta-produktu/prawo-rolne,59172.html można powiedzieć, że jest to zespół instytucji i rozwiązań prawnych o charakterze szczególnym podyktowanym specyfiką rolnictwa jako odrębnego działu gospodarki, które tworzą normy prawne strukturalne oraz techniczne dla działalności produkcyjnej w rolnictwie jak też dla przetwarzania i obrotu produktami rolnymi.

Ułatwienia dla właścicieli gruntów rolnych

Resort ministerstwa rolnictwa przedstawił zmiany w przepisach prawa rolnego obowiązującego od 30 kwietnia 2016 roku, w których ma być przekazana rolnikowi indywidualnemu większa swoboda w obrocie ziemią. Jedna z propozycji zmian zakłada wyłączenie spod działania ustawy rolnej sprzedaży ziemi do 2 ha. Oznacza to, że rolnik będzie mógł właśnie tyle ziemi sprzedać w przeciągu 5 lat. Projekt nowej ustawy umożliwia również nabywanie gruntów rolnych przez uczelnie publiczne pod warunkiem, że zakupiona ziemia będzie spożytkowana na cele dydaktyczne. Przywilej kupna użytków rolnych mają otrzymać również spółki z większościowym udziałem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Jedynym warunkiem takiego nabycia jest przeznaczenie gruntów na cele użyteczności publicznej.

Nowelizacja jeszcze nie teraz

Dotychczasowa ustawa ustroju rolnego, dość mocno ograniczająca obrót ziemią, miała przede wszystkim za zadanie zwalczać spekulacje oraz uniemożliwić obcokrajowcom wykup polskich użytków rolnych. O ile te założenia w swej koncepcji były słuszne, o tyle bardzo skomplikowały one życie polskim użytkownikom oraz inwestorom. Niestety, na nowelizację ustawy będzie trzeba jeszcze poczekać, ponieważ projekt został wycofany z Sejmu i trafił prosto do Ministerstwa Rolnictwa. Taka ścieżka legislacyjna jest o wiele dłuższa niż procedowanie parlamentarne, ponieważ wymaga porozumień międzyresortowych, konsultacji społecznych oraz działań Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.