Publikujemy dla was

artykuły i informacje 24 na dobę
Blog

Uproszczone postępowanie administracyjne. Będzie szybciej, prościej i efektywniej

Jak poprawić sprawność, szybkość oraz skuteczność działania organów administracji publicznej. Wystarczy uprościć procedury administracyjne. Ustawodawca najwidoczniej poszedł po rozum do głowy i wprowadził do Kodeksu postępowania administracyjnego tryb uproszczony procedury administracyjnej.

Zachodnia inspiracja administracyjna

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. wprowadziła jedną z istotnych zmian odnośnie szczególnego trybu postępowania o charakterze uproszczonym. Mechanizm ten jest obecnie z powodzeniem stosowany m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, Szwecji, we Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych. Jego głównym założeniem jest znaczne ograniczenie etapów postępowania, skrócenie terminów realizacji, wyeliminowanie konieczności przedkładania zbędnych dokumentów i zaświadczeń, a także uproszczenie postępowania dowodowego.

Usprawnienie działania organów publicznych

Uproszczone postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w Polsce ma na celu ograniczyć formalizm administracyjny, zwiększyć zwięzłość regulacji prawnych, doprowadzić do szerokiej dostępności postępowania dla różnych podmiotów, a także ma usprawnić działanie organów administracji publicznej.

Rozpoczęcie uproszczonej procedury

Aby skorzystać z uproszczonej procedury postępowania administracyjnego, należy wraz z odpowiednim podaniem szczegółowo określić, czego się żąda, podać wszystkie najważniejsze okoliczności oraz przedłożyć dowody potwierdzające zaistniałe przesłanki do rozpoczęcia postępowania uproszczonego. Podanie o wdrożenie postępowania uproszczonego można złożyć w formie:

  • tradycyjnej – wniosek z treścią żądania, sporządzony samodzielnie,
  • formularza urzędowego w postaci elektronicznej,
  • formularza urzędowego w postaci tradycyjnej – wniosek dostępny w siedzibie lub na stronie internetowej urzędu.

Milczące załatwienie sprawy

W trakcie uproszczonego postępowania administracyjnego stosuje się tzw. milczące załatwienie sprawy, o ile przepis szczególny nie wyłącza możliwości skorzystania z tej instytucji (art. 163b § 3 k.p.a.). Milczące załatwienie sprawy oznacza, że w przypadku braku wydania przez organ administracyjny decyzji w określonym terminie, całość żądań strony w danej sprawie zostanie uznane jako uwzględnione.

W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane mają być w szczególności sprawy mało skomplikowane pod względem faktycznym oraz prawnym. W związku z tym, uzasadnienie decyzji może ograniczyć się wyłącznie do wskazania faktów, które podmiot administracyjny uznał za potwierdzone dowodowo, a także do podania przepisów prawnych uzasadniających wydanie konkretnej decyzji.

Zastosowanie uproszczonego postępowania administracyjnego to bardzo istotna zmiana w polskim prawie, która ma doprowadzić do zerwania ze zbytnim formalizmem i złożonością procedur administracyjnych.

Powiązane artykuły
BlogProdukty

Kapsułki Nespresso

Kawa w kapsułkach ma bardzo dużo zwolenników ale i przeciwników….
Blog

Co warto wiedzieć o alkomatach?

Do tego, aby kupić alkomat, wielu kierowców nie trzeba już…
Blog

Jak zwiększyć zyski w firmie?

Własna działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością szukania intratnych źródeł…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.