Publikujemy dla was

artykuły i informacje 24 na dobę
Blog

Zarządzanie kryzysowe – studia przygotowujące do prawdziwych wyzwań

Wszelkiego rodzaju kryzysy są, wbrew pozorom, zjawiskiem dużo częstszym, niż zwykło się uważać. Co więcej, kiedy już nastąpią, mało kto jest w stanie szybko i sprawnie sobie z nimi poradzić. Dlatego też specjaliści od zarządzania kryzysowego dla jednostek administracji publicznej oraz wielu przedsiębiorców pozostają na wagę złota.

Gdy powstanie kryzys

Z sytuacjami kryzysowymi na szeroką skalę spotykaliśmy się już wielokrotnie. Większość z nich była szeroko relacjonowana przez media krajowe, a nawet zagraniczne. Powodzie, pożary, obsunięcia się ziemi wywołane działalnością wydobywczą, katastrofy budowlane i wiele, wiele innych. Każdorazowo wydarzenia takie mobilizowały setki, a nawet tysiące ludzi, którzy pracowali nad usunięciem skutków tragedii. Zwykle wypadki te angażowały również państwo, a wraz z nim ogromne ilości sił i środków finansowych. Przy okazji transmisji z tego typu wydarzeń bardzo często była mowa o sztabie kryzysowym, który sprawował pieczę nad działaniami mającymi zażegnać niebezpieczeństwo, nieść pomoc poszkodowanym oraz usunąć skutki wypadku. W skład takich sztabów wchodzą zawsze specjaliści od zarządzania kryzysowego.

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe – studia

Należy jednak pamiętać, iż osoby profesjonalnie przygotowane do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych nie muszą ograniczać się jedynie do pracy w przypadku największych katastrof. Zarządzanie kryzysowe studia przygotowują ich przede wszystkim do zadań nieco zbieżnych z tymi, jakie wypełniają specjaliści od PR, a więc nie tylko reagowanie na wydarzenia, które już miały miejsce, ale również przewidywanie ich nastąpienia i tworzenie scenariuszy oraz planów, które w razie potrzeby będą mogły zostać wdrożone automatycznie w całości lub po drobnych modyfikacjach. Wykształconych specjalistów, którzy zarządzanie kryzysowe studia ukończyli w profesjonalnej uczelni, wyróżnia właśnie umiejętność tworzenia takich różnorodnych scenariuszy, które mogą być wdrażane w każdej chwili.

Praca po studiach

Zarządzanie kryzysowe, studia dzienne i zaoczne, przygotowują przede wszystkim do pracy w jednostkach administracji państwowej, tak na szczeblu centralnym (wojewódzkim), jak i na szczeblu lokalnym, samorządowym (miasta, powiaty, gminy). Oprócz tego absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością Zarządzanie kryzysowe bez problemu znajdą zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych lub w spółkach wydobywczych. Ich usługami zainteresowane są również służby mundurowe, w tym przede wszystkim Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Powiązane artykuły
Blog

Metody wzmacniania gruntów podczas prac budowlanych i ich charakterystyka

Różnego rodzaju prace budowlane, zwłaszcza te zakładające wykopy w gruncie,…
Blog

Polska norma PN-85 B-02179 – co to jest i jakie jest jej znaczenie w prowadzeniu prac budowlanych.

Drgania i wibracje pojawiające się podczas prac budowlanych mają ogromne…
Blog

Zalety posiadania znaków firmowych

Prawdopodobnie każdy, widząc charakterystyczny znaczek “ptaszka” czy nadgryzione jabłuszko jest…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.