Zarządzanie kryzysowe – studia przygotowujące do prawdziwych wyzwań

Wszelkiego rodzaju kryzysy są, wbrew pozorom, zjawiskiem dużo częstszym, niż zwykło się uważać. Co więcej, kiedy już nastąpią, mało kto jest w stanie szybko i sprawnie sobie z nimi poradzić. Dlatego też specjaliści od zarządzania kryzysowego dla jednostek administracji publicznej oraz wielu przedsiębiorców pozostają na wagę złota.

Gdy powstanie kryzys

Z sytuacjami kryzysowymi na szeroką skalę spotykaliśmy się już wielokrotnie. Większość z nich była szeroko relacjonowana przez media krajowe, a nawet zagraniczne. Powodzie, pożary, obsunięcia się ziemi wywołane działalnością wydobywczą, katastrofy budowlane i wiele, wiele innych. Każdorazowo wydarzenia takie mobilizowały setki, a nawet tysiące ludzi, którzy pracowali nad usunięciem skutków tragedii. Zwykle wypadki te angażowały również państwo, a wraz z nim ogromne ilości sił i środków finansowych. Przy okazji transmisji z tego typu wydarzeń bardzo często była mowa o sztabie kryzysowym, który sprawował pieczę nad działaniami mającymi zażegnać niebezpieczeństwo, nieść pomoc poszkodowanym oraz usunąć skutki wypadku. W skład takich sztabów wchodzą zawsze specjaliści od zarządzania kryzysowego.

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe – studia

Należy jednak pamiętać, iż osoby profesjonalnie przygotowane do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych nie muszą ograniczać się jedynie do pracy w przypadku największych katastrof. Zarządzanie kryzysowe studia przygotowują ich przede wszystkim do zadań nieco zbieżnych z tymi, jakie wypełniają specjaliści od PR, a więc nie tylko reagowanie na wydarzenia, które już miały miejsce, ale również przewidywanie ich nastąpienia i tworzenie scenariuszy oraz planów, które w razie potrzeby będą mogły zostać wdrożone automatycznie w całości lub po drobnych modyfikacjach. Wykształconych specjalistów, którzy zarządzanie kryzysowe studia ukończyli w profesjonalnej uczelni, wyróżnia właśnie umiejętność tworzenia takich różnorodnych scenariuszy, które mogą być wdrażane w każdej chwili.

Praca po studiach

Zarządzanie kryzysowe, studia dzienne i zaoczne, przygotowują przede wszystkim do pracy w jednostkach administracji państwowej, tak na szczeblu centralnym (wojewódzkim), jak i na szczeblu lokalnym, samorządowym (miasta, powiaty, gminy). Oprócz tego absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością Zarządzanie kryzysowe bez problemu znajdą zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych lub w spółkach wydobywczych. Ich usługami zainteresowane są również służby mundurowe, w tym przede wszystkim Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.