Logistyka międzynarodowa przepustką do zawodowej kariery

Globalizacja oraz powszechnie występujące obecnie procesy umiędzynarodowienia mają ogromny wpływ na wszystkie sfery naszego życia, w tym przede wszystkim na światową gospodarkę. Handel zagraniczny odgrywa dziś kluczową rolę dla większości państw na świecie, jednak dla prawidłowego funkcjonowania całego procesu globalnej wymiany dóbr i informacji niezbędna jest odpowiednia, profesjonalna oraz wielowymiarowa jej organizacja. Jak się tego sprawnie i szybko nauczyć, podpowiadamy na przykładzie warszawskiej UTH.

Logistyka międzynarodowa

Logistyka międzynarodowa to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin związanych z szeroko pojętym zarządzaniem, planowaniem, kontrolowaniem oraz realizowaniem przepływu towarów i informacji pomiędzy poszczególnymi państwami, regionami czy też kontynentami. Specjaliści z zakresu logistyki międzynarodowej są obecnie poszukiwani w niemal wszystkich sektorach gospodarki. Logistyk to dziś nieodłączny pracownik zarówno wielkich, międzynarodowych koncernów, jak i średnich i małych przedsiębiorstw.

W praktyce…

Studia licencjackie Logistyka międzynarodowa w warszawskiej Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej to nauka interdyscyplinarna o charakterze studiów zawodowych. Przygotują one studenta do wykonywania kompleksowych czynności związanych z obsługą logistyczną oraz nauczą go praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania procesami transportu, zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji, a także kontroli stanów magazynowych surowców, materiałów oraz komponentów poprzez obsługę zaawansowanych systemów informatycznych.
Studia licencjackie Logistyka międzynarodowa to bez wątpienia przepustka do podjęcia ciekawej i intratnej pracy, jako analityka i specjalisty w firmach logistycznych, transportowych i spedycyjnych. Studia na tym kierunku kształcą w zakresie internacjonalizacji oraz globalizacji, a także podstaw z dziedziny biznesu międzynarodowego. Zdobyte umiejętności będą miały ogromne znaczenie dla internacjonalizacji przedsiębiorstw zarówno międzynarodowych, wielonarodowych, multilokalnych, jak i ogólnoświatowych, globalnych czy tez ponadnarodowych.

Nie czekaj!

Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane z handlem międzynarodowym oraz chcesz poznać wszystkie tajniki organizacji całego procesu logistycznego, to studia licencjackie Logistyka międzynarodowa w UTH są idealne dla Ciebie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.